IMPRINT

IMPRINT

Autorské práva

© 2019-2022 Kianao

Informácie o spoločnosti

AZERM GmbH
Kianao je ochranná známka spoločnosti AZERM GmbH

Oeschmattweg 11
4553 Subingen
info@kianao.com


Právne upozornenia

Všetky práva vyhradené. Sťahovanie, tlač a ukladanie súborov z tejto webovej stránky je povolené len na súkromné použitie. Akékoľvek použitie nad tento rámec, najmä vytvorenie hypertextového odkazu alebo zarámovanie na tejto webovej stránke alebo s ohľadom na jej časti, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti AZERM GmbH. Akýkoľvek obsah webovej stránky a jej častí bol vytvorený a monitorovaný s maximálnou možnou starostlivosťou. Akákoľvek zodpovednosť v súvislosti s odkazmi na iné webové stránky a presnosťou a aktuálnosťou obsiahnutých informácií, ako aj za stratu údajov alebo iné technické poruchy, ktoré môžu nastať pri prezeraní alebo sťahovaní údajov z tejto webovej stránky, je vylúčená.

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou nie sme povinní a ani ochotní.