Podmínky a pravidla

Všeobecné podmínky

1. Oblast působnosti

Pro

všechny objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu platí následující

podmínky.

Náš internetový obchod je určen výhradně spotřebitelům.

Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské ani samostatné profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která jedná při uzavírání právního úkonu v rámci své obchodní nebo samostatné profesionální činnosti.


2. Smluvní strany, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva se uzavírá se společností AZERM GmbH.

Umístěním výrobků v internetovém obchodě činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto výrobky. Naše výrobky můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své položky opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávání. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Bezprostředně po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení

.


3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy: němčina, angličtina

Text smlouvy ukládáme a údaje o objednávce a naše obchodní podmínky vám zasíláme v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem zákaznickém přihlášení


4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám výrobků mohou být ještě připočteny náklady na dopravu. Podrobnější ustanovení o případných nákladech na dopravu naleznete v nabídkách a často kladených dotazech

.

Dodáváme pouze prostřednictvím zásilkové služby. Vlastní odběr zboží bohužel není možný.


5. Platba

V

našem obchodě jsou vám zpravidla k dispozici následující platební metody

:

Kreditní karta
Při podání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Po vaší legalizaci jako oprávněného držitele karty bude platební transakce provedena automaticky a z vaší karty bude stržena částka.

Kreditní karta Klarna PayNow
Při podání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Po vaší legalizaci jako oprávněného držitele karty bude ihned po odeslání zboží platební transakce provedena automaticky a z vaší karty bude stržena částka.

PayPal, PayPal Express
V procesu objednávání budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online služeb PayPal. Chcete-li uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby PayPal, musíte se tam zaregistrovat nebo nejprve zaregistrovat, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební pokyn. Po odeslání objednávky v obchodě požádáme společnost PayPal o zahájení platební transakce. Platební transakce je společností PayPal provedena automaticky ihned poté. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

PayPal Plus
V rámci platební služby PayPal Plus nabízíme různé platební metody jako služby PayPal. Budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online služeb PayPal. Tam můžete zadat své platební údaje, potvrdit použití svých údajů společností PayPal a pokyn k platbě společnosti PayPal.

Pokud jste si vybrali platební metodu PayPal, musíte být pro zaplacení fakturované částky zaregistrováni nebo se nejprve zaregistrovat a legitimovat svými přístupovými údaji. Platební transakce je společností PayPal provedena automaticky ihned po potvrzení platebního pokynu. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky

proces.

Sofort by klarna
Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webové stránky online poskytovatele Sofort GmbH. Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby Sofort, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro internetové bankovnictví, odpovídajícím způsobem se legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky. Bezprostředně poté bude platební transakce provedena prostřednictvím služby Sofort a z vašeho účtu odečtena částka.

Apple Pay
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby Apple Pay, musíte používat prohlížeč "Safari", být zaregistrováni u poskytovatele služby Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Stripe & Shopify pro platební karty

Odesláním objednávky poskytnete údaje o své kreditní kartě. Po vaší legalizaci jako oprávněného držitele karty se ihned po odeslání zboží automaticky provede platební transakce a z vaší karty se strhne částka.

Twint ve Švýcarsku

V procesu objednávání budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online služeb Wallee a Twint. Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby Twint, musíte se tam zaregistrovat nebo nejprve zaregistrovat, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební pokyn. Po odeslání objednávky v obchodě požádáme Twint o zahájení platební transakce. Platební transakce bude společností Twint provedena automaticky ihned poté. Další pokyny obdržíte v průběhu procesu objednávání.


6. Záruka a záruky

Pokud není níže výslovně dohodnuto jinak, platí zákon o odpovědnosti za vady.
Pro použité zboží platí následující: pokud se vada vyskytne po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, jsou nároky z vad vyloučeny. Vady, které se vyskytnou během jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.
Výše uvedená omezení a zkrácení lhůty se nevztahují na nároky založené na škodě způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli
- v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví
-

v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností a podvodu
- v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti)
- v rámci příslibu záruky, je-li sjednána, nebo
- pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete vždy u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.Servis pro zákazníky: V případě, že se jedná o výrobek, který je v prodeji, je možné, že se jedná o výrobek, který je v prodeji: Zákaznický servis: Mail


7. Odpovědnost

Za nároky založené na škodách způsobených námi, našimi zákonnými zástupci nebo zprostředkovateli odpovídáme vždy bez omezení
- za újmu na životě, zdraví nebo zdraví
- za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností
- za záruční sliby, pokud byly sjednány, nebo
- pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se smluvní strana může pravidelně spoléhat, (kardinální povinnosti) z důvodu běžné nedbalosti z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů,
Odpovědnost je omezena na výši škody předvídatelné v době uzavření smlouvy, jejíž vznik musel být obvykle očekáván.
Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.


8. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

VOP vytvořené s rechtstexter.de.